Grafičke revije

Revije za grafičku industriju poseban su dio programa tvrtke Robinson.
Već 8 godina izlazi Gravička revija, a 2 godine revija za grafički dizajn pod nazivom „Design“. Grafička revija dobila je svojevremeno priznanje na skupu glavnih i odgovornih urednika grafičkih revija svijeta kao najbolje dizajnirana grafička revija.

Kongresi

Stručne edukacije
Tvrtka Robinson osim izdavalaštva specijalizirala se u organiziranju raznih stručnih eventa.

Internacionalne pekarske revije

Redakcija tvrtke Robinson ima poseban program revija za pekarstvo, mlinarstvo, slastičarstvo i tjesteničarstvo. Ove revije izdaju se za zemlje bivše Jugoslavije, za Sloveniju, a povremeno i za Mađarsku. Osnovi moto ovog nakladničkog poduhvata nije samo informiranje već i povezivanje struke u spomenutim zemljama. 

Gastronomija

Revije za gastronomiju, prehranu i turizam

Redakcija tvrtke Robinson ima poseban program revija za gastronomiju,
turizam i prehranu. Osnovna uređivačka koncepcija zasniva se na preferiranju gastronomske baštine i zdrave hrane, afirmaciji gastronomije, te educiranju pretplatnika. Ove revije izdaju se za Hrvatsku, Sloveniju te izdanje za sve arapske zemlje na arapskom jeziku.

"Tradicionalni Europski kongres slastičarstva i sladoledarstva."

Recent Blog Posts

Nedavne objave

More

Recent Work

Nedavni radovi

Previous Next