Grafičke revije

Revije za grafičku industriju poseban su dio programa tvrtke Robinson.
Već 8 godina izlazi Gravička revija, a 2 godine revija za grafički dizajn pod nazivom „Design“. Grafička revija dobila je svojevremeno priznanje na skupu glavnih i odgovornih urednika grafičkih revija svijeta kao najbolje dizajnirana grafička revija.

graficka naslovnica

Revija hrvatskih grafičara
Ova luksuzna revija izlazi na području regije gdje je govorni jezik hrvatski, a osnovna tematika joj je vezana za educiranje grafičke branše. Osnovna područja su;tiskarske tehnologije, tisak, tiskarska oprema, dorada, offset tisak, digitalni tisak, flekso-tisak, aktualne teme iz svjetske grafičke industrije, marketinga, digitalnih i elektronskih medija, te nakladništva. Primaju je stručnjaci i tehnolozi u najvećim tiskarama u spomenutim zemljama, a za svoju kvalitetu i dizajn dobila je značajna domaća i svjetska priznanja. Vrlo je luksuzno opremljena, tematski prijentirana, a poseban naglasak daje se raznim grafičkim formama, bilo u tematici, doradi, izboru materijala i drugih repromaterijala za samu tiskovinu. Revija uspješno izlazi 11 godina a prodaje se isključivo u pretplati. Format je neobičan, A3 no to mu daje posebnu draž i funkcionalnost ne samo u fotografijama i tekstovima već i u samom dizajnu.

design naslovnica

Design
Revija za grafički dizajn
Revija izlazi u sklopu programa Grafičke revije. Nakon prvog broja, ovaj nakladnički projekat tvrtke Robinson naišao je na zanimanje čitatelja. Koncepcija je vezana za unaprjeđivanje grafičkog dizajna, za educiranje dizajnera, njihovo informiranje na globalnoj i svjetskoj razini. Osim dizajna u koncepciju je uvršteno i područje dizajna digitalnih medija, uređenje interijera, poslovnih prostora, mobilnih objekata, spoja dizajna i flesko-tiska, digitalnog tiska, digitalnih i elektronskih medija, te noviteta vezanih za razne tehnologije i novitete u spomenutim segmentima. Redakcija je posebno zadovoljna jer je revija naišla na zanimanje različitih dizajnerskih studija i tvrtki.